Pusat Perkembangan Kurikulum

28 Disember 2011

Standard Guru Malaysia


Semua guru telah didaftarkan dan menggunakan No KP sebagai ID utama dan perlu memasukkan kata lalauan untuk akses ke instrumen Online

Instrumen SGM secara Online pada masa kini boleh dilaksanakan secara online menerusi URL berikut:

Cuti Umum 2012 Negeri Sabah


Dates
Occasion
For
1 January
Sunday
New Year
All states except Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Trengganu
23 January
Monday
Chinese New Year
Nationwide
24 January
Tuesday
Chinese New Year (2nd Day)
All states except Kelantan and Trengganu
5 February
Sunday
Prophet Muhammad’s Birthday
(Maulidur Rasul)
Nationwide
6 April
Friday
Good Friday
Sabah & Sarawak only
1 May
Tuesday
Labour Day
Nationwide
17 May
Thursday
Wesak Day
Nationwide
30- 31 May
Wed & Thu
Harvest Festival
Pesta Kaamatan Sabah
Sabah & Labuan only
2 June
Saturday
Malaysian King’s Birthday
Harijadi Agong
Nationwide
19 – 20 Aug
Sun & Mon
Hari Raya Puasa *
Nationwide
31 August
Friday
National Independence Day
Merdeka
Nationwide
16 September
Sunday
Malaysia Day 
Nationwide
26 October
Friday
Hari Raya Haji *
Hari Raya Qurban
Nationwide
11 November
Sunday
Nationwide, except for Sarawak
15 November
Thursday
Awal Muharram
(Maal Hijrah)
Nationwide
25 December
Tuesday
Christmas
Nationwide

Kata Majmuk


Jenis kata
Kata Majmuk
Makna
Penggunaan
Kata Nama
Gambar rajah
Jalan raya
Alat tulis
Bilik makan
Senapang patah
Menteri Besar
Biasa
-       Jalan raya itu sedang dibaik pulih.
Anak emas
Bulan madu
Ulat buku
Buah mulut
Buah tangan
Kiasan
-       Perbuatan pelajar itu menjadi buah mulut penduduk kampung kami.
Kata Kerja
Ambil alih
Ubah suai
Terima kasih
Tolak ansur
Bersatu padu
Berbulan madu
Berkaki ayam
Makan angin
Mengikat perut
Makan suap
Biasa
Kiasan
-       Rakyat diseru bersatu padu menjayakan rancangan kerajaan


-Zubir dan Zainah berbulan madu ke Australia.

Kata Adjektif
Biru muda
Muda remaja
Hijau daun
Kuning langsat
Biasa
-       Latihan tahan lasak hanya sesuai untk muda remaja sahaja.

Besar kepala
Rabun ayam
Panjang tangan
Kiasan
-       Jangan kamu besar kepala sangat.

Jenis-jenis Kata


Kata Terbitan
Kata terbitan ialah kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan, iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata kata dasar.  Imbuhan terdiri daripada kata nama, kata kerja dan sebagainya. Contoh kata terbitan ialah kajian, pemandangan, gemilang, bersatu, menangis, mempersoalkan, kemenangan dan pemenang.

Kata Majmuk
Kata majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja berpisah.
Kata Ganda
Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar.  Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar, sebagahian kata dasar atau digandakankan sedara berima. Pengulangan seluruh kata dasar disebut penggandaan penuh, pengulangan sebahagian kata dasar disebut penggandaan separa manakala pengulangan kata dasar yang berirama disebut penggandaan berentak.
Bentuk-bentuk kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda, tidak boleh ditukar ganti penggunaannya dalam sesutau struktur ayat.  Terdapat tiga proses pembentukan kata yang utama dalam bahasa Melayu.  Proses –proses yang dimaksudkan itu ialah proses pengimbuhan, proses pemajmukan dan proses penggandaan

Kata Nama


Kata Nama Am
Kata nama yang merujuk kepada benda-benda atau perkara yang umum sifatnya. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan – kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya, iaitu :
·         Hidup atau tak hidup
·         Manusia atau bukan manusia
·         Institusi atau bukan institusi
·         Konkrit atau abstrak
·         Berbilang atau tak berbilang

Asraf (2007) menjelaskan bahawa kata nama am boleh digunakan untuk :
·         Sesuatu yang bernyawa seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan
·         Sesuatu yang tidak bernyawa atau tidak hidup, iaitu benda, tempat dan sebagainya.
Bagi tujuan analisis, kata nama am hanya dibahagikan kepada dua bahagian iaitu :
·         Hidup (manusia dan bukan manusia)
·         Tak hidup ( Institusi, bukan institusi, konkrit, abstrak, berbilang, dan tak berbilang)

Kata nama am
Contoh
Kata nama am hidup
·    Orang-orang Melayu
·    Pahlawan
·    Bangsa
·    Manusia
·    Raja-raja
·    Bendahara
·    Paduka Raja
·    Termengung
·    Laksamana
·    Syahbandar
·    Mandulika
·    Dayang
·    Puteri
·    Anak
·    Putera
·    Cucu
·    Rakan
·    Pengarang
·    Sultan
Kata nama am tak hidup
·    Bilik darjah
·    Dewan kuliah
·    Seminar
·    Wilayah
·    Kaum
·    Buku
·    Agama
·    Istana
·    Bahasa
Kata Nama Khas
Kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Ia terbahagi kepada tiga :
·         Kata nama khas hidup manusia
·         Kata nama khas hidup bukan manusia
·         Kata nama khas tak hidup
 
Kata nama khas
Contoh
Kata Nama Khas Hidup Manusia.
·         Hang Tuah
·         Hang Jebat
·         Hang Lekir
·         Hang Kasturi
·         Hang Lekiu
·         Robin Hood
·         Mohd Yunus Ibrahim
·         W.G. Shellabear
·         Tun Pepatih Putih
·         Sultan Mansur Shah
·         Puteri Hang Li Po
·         Paduka Mamat
·         Ong Hak Ching
·         Hang Too Ah
·         Hang Jee Fatt
·         Hang Lee Kiew
·         Hang Lee Ker
·         Biduanda Cina
·         Sultan Melaka
Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia
·         (tiada dalam teks)
Kata Nama Khas Tidak Hidup.
·         Bukit Cina
·         Jabatan Sejarah UKM
·         Sejarah Melayu
·         Malaya Publishing
·         China
·         Loghat Cina
·          Melayu
·         Loghat bahasa Melayu
·         Islam
·         Hikayat Hang Tuah
 
Kata Ganti Nama
Kata ganti nama terbahagi kepada :
i)             Kata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. Terdapat hanya dua kata ganti nama tunjuk, iaitu itu untuk menunjuk pada yang jauh, dan ini untuk menunjuk pada yang dekat.
ii)            Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda, perkara atau manusia. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu:
·         Kata ganti nama diri tanya – jenis kata yang berfungsi menanyakan hal benda, perkara atau manusia. Terdapat tiga bentuk kata ganti nama diri tanya, iaitu siapa yang merujuk orang, apa yang merujuk benda atau perkara, dan mana yang merujuk benda dan orang.

Lokasi Sekolah