Pusat Perkembangan Kurikulum

Panitia


BAHASA MELAYU

Puan Dg Rabayah Amp Hussin

BAHASA INGGERIS

Puan Ardiah Arif
SAINS

Puan Mazanah Husaini
MATEMATIK

Puan Nur Iffah Diyana Abdullah
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Ustaz Ali Rahman Yusof
PENDIDIKAN MORAL

Puan Farnah Enjol
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Encik Alias Norbi
KAJIAN TEMPATAN

Puan Nur Iffah Diyana Abdullah
KEMAHIRAN HIDUP

Puan Masliah Yununs
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
 Encik Bakri Hj Taba
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Puan Siti Ainon Hj Ag Ahmad
PENDIDIKAN MUZIK

Encik Ahmad Hijazi Hj Kassim
BAHASA KADAZAN DUSUN

Puan Roslin Sampai

Tiada ulasan:

Lokasi Sekolah