Pusat Perkembangan Kurikulum

28 Disember 2011

Kata Nama


Kata Nama Am
Kata nama yang merujuk kepada benda-benda atau perkara yang umum sifatnya. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan – kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya, iaitu :
·         Hidup atau tak hidup
·         Manusia atau bukan manusia
·         Institusi atau bukan institusi
·         Konkrit atau abstrak
·         Berbilang atau tak berbilang

Asraf (2007) menjelaskan bahawa kata nama am boleh digunakan untuk :
·         Sesuatu yang bernyawa seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan
·         Sesuatu yang tidak bernyawa atau tidak hidup, iaitu benda, tempat dan sebagainya.
Bagi tujuan analisis, kata nama am hanya dibahagikan kepada dua bahagian iaitu :
·         Hidup (manusia dan bukan manusia)
·         Tak hidup ( Institusi, bukan institusi, konkrit, abstrak, berbilang, dan tak berbilang)

Kata nama am
Contoh
Kata nama am hidup
·    Orang-orang Melayu
·    Pahlawan
·    Bangsa
·    Manusia
·    Raja-raja
·    Bendahara
·    Paduka Raja
·    Termengung
·    Laksamana
·    Syahbandar
·    Mandulika
·    Dayang
·    Puteri
·    Anak
·    Putera
·    Cucu
·    Rakan
·    Pengarang
·    Sultan
Kata nama am tak hidup
·    Bilik darjah
·    Dewan kuliah
·    Seminar
·    Wilayah
·    Kaum
·    Buku
·    Agama
·    Istana
·    Bahasa
Kata Nama Khas
Kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Ia terbahagi kepada tiga :
·         Kata nama khas hidup manusia
·         Kata nama khas hidup bukan manusia
·         Kata nama khas tak hidup
 
Kata nama khas
Contoh
Kata Nama Khas Hidup Manusia.
·         Hang Tuah
·         Hang Jebat
·         Hang Lekir
·         Hang Kasturi
·         Hang Lekiu
·         Robin Hood
·         Mohd Yunus Ibrahim
·         W.G. Shellabear
·         Tun Pepatih Putih
·         Sultan Mansur Shah
·         Puteri Hang Li Po
·         Paduka Mamat
·         Ong Hak Ching
·         Hang Too Ah
·         Hang Jee Fatt
·         Hang Lee Kiew
·         Hang Lee Ker
·         Biduanda Cina
·         Sultan Melaka
Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia
·         (tiada dalam teks)
Kata Nama Khas Tidak Hidup.
·         Bukit Cina
·         Jabatan Sejarah UKM
·         Sejarah Melayu
·         Malaya Publishing
·         China
·         Loghat Cina
·          Melayu
·         Loghat bahasa Melayu
·         Islam
·         Hikayat Hang Tuah
 
Kata Ganti Nama
Kata ganti nama terbahagi kepada :
i)             Kata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. Terdapat hanya dua kata ganti nama tunjuk, iaitu itu untuk menunjuk pada yang jauh, dan ini untuk menunjuk pada yang dekat.
ii)            Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda, perkara atau manusia. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu:
·         Kata ganti nama diri tanya – jenis kata yang berfungsi menanyakan hal benda, perkara atau manusia. Terdapat tiga bentuk kata ganti nama diri tanya, iaitu siapa yang merujuk orang, apa yang merujuk benda atau perkara, dan mana yang merujuk benda dan orang.

Tiada ulasan:

Lokasi Sekolah