Pusat Perkembangan Kurikulum

07 Julai 2012

Program 2012


TARIKH
PROGRAM / AKTIVITI

Januari






Februari




Mac



April



Mei






Mei

Jun



Jun

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Panitia
Pengerusi              - Encik Bakri Hj.Taba
Pen.Pengerusi - En.Alias Norbi
Setiausaha           -  Pn Norlailah Kamijan
AJK                        -   En.Ali Rahman Yussof
-      Pn Suzie Simon

Kuiz Kesihatan
Pengerusi              - En.Bakri Hj.Taba
Setiausaha           - En.Alias Norbi
AJK Kerja             - Guru PJK

Ujian Kecergasan
Tahap I ( Tahun 3 )
Tahap 2 ( Tahun 4 , 5 & 6 )

In-house Training ( Pend. Kesihatan )
Minggu Anti Penyalahgunaan Dadah


Ujian Pendidikan Jasmani & Kesihatan Penggal 1
Ujian Bertulis       40 markah
Ujian Kecergasan               20 markah
Folio                                      20 markah
Pemerhatian        20 markah

Bengkel Penyediaan Kertas Peperiksaan

Latihan Asas  - Permainan
Bola Sepak
Bola Baling

In- house Training

Julai




Ogos





Ogos


September





Oktober






Oktober

November

November
Mesyuarat AJK Panitia PJK
Agenda
Penetapan Tarikh Pelaksanaan Aktiviti
Penggubalan Soalan Penggal 2

Kuiz Pendidikan Jasmani
Pengerusi              - En.Bakri Hj.Taba
Setiausaha           - En.Alias Norbi
AJK Kerja             - Guru PJK
-      Guru PK

Larian Merdeka
31 Ogos ( Hari Kebangsaan )

Karnival Sukan & Permainan
Bola Sepak
Bola Baling
Bola Jaring


Ujian Pendidikan Jasmani & Kesihatan Penggal 2
Ujian Bertulis                      40 markah
Ujian Kecergasan               20 markah
Folio                                                      20 markah
Pemerhatian                        20 markah

Bengkel Pembinaan Kertas Peperiksaan

‘Post-mortem’ Kertas Soalan PJK

Mesyuarat AJK Panitia
Penyusunan program / aktiviti 2013

Tiada ulasan:

Lokasi Sekolah